4 Aralık 2017 Pazartesi

Kavimler Göçünün Nedenleri Nelerdir?

Kavimler Göçünün Nedenleri Nelerdir?Kavimler Göçü FotoğrafıKavimler Göçü Özete Nedir?

Kavimler Göçü genel anlamda 4. yüzyıl ve 6. yüzyıl arasında Orta Asya'dan Avrupa'ya yapılan göçlere verilen isimdir. Bu göçün bir çok siyasi ve kültürel sonuçları olmuştur. Birçok tarihçi bu olayın ilk çağı kapatıp orta çağı açmış olduğunu öne sürmüşlerdir.

Kavimler Göçü Nedenleri?

Bu göçün elbette ki bir takım sebepleri vardır. Bunlardan en önemlileri Çin baskısı ve iklim koşullarıdır. Bu iki etmen Batı Hunları' nı Avrupa' nın içlerine doğru göç etmeye zorlamıştır. Özellikle kış aylarında çekmiş oldukları yiyecek bulma ve yetiştirme sıkıntısı Hunlara başka çare bırakmamıştır.

Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti;

Hunlar ilk gittikleri yerde Alanlar ile karşılaştılar. Alanlar Hunlarla mücadele etseler de fazla direnemediler ve göç ettiler. Ayrıca Hunlar Ostragotlar ile de karşı karşıya geldiler. Ostragotların bir kısmı Hun egemenliğini kabul etse de önemli bir bölümü göç etmiştir.  Ostragotlardan sonra ise Vizigotlara büyük darbe vurdular. Bu yenilgilere daha fazla dayanamayan bu topluluklar çareyi göç ederek başka toplulukları itmekte buldular. Bu kavimler Cermen kavimlerini yerle bir ettiler. 375 yılında başlayan bu olay günümüzde bu şekilde Kavimler Göçü adını almıştır.

Günümüz Avrupa Haritası Oluşumu;

Bu kavimler Roma için büyük bir tehlike oluşturmaktaydılar. Romalılar bu kavimlere "Barbar Kavimler" adını vermişti. Bahsedilen bu kavimler, Avrupa'nın içlerine hatta Kuzey Afrika'ya kadar gittiler. Bu hareket günümüz Avrupa haritasının da oluşmasını sağlayan önemli bir harekettir.

376 yılında ise Cermen kavimlerinden biri olan Gotlar, Tuna Nehrini aşarak iyice ilerlediler. 410 yılında ise yaklaşık 200 bin yağmacı ve istilacı ile birlikte Roma'ya girdiler. Bu yoğun baskılardan ötürü Batı Roma İmparatorluğu da bir yüzyıl sonra tarihe karıştı.

Etiketler: kavimler göçünün nedenleri maddeler halinde, kavimler göçünün nedenleri ve sonuçları maddeler halinde kısaca, kavimler göçü sonuçları nelerdir kısaca, kavimler göçü nedenleri ve sonuçları vikipedi, kavimler göçü kısaca, kavimler göçünün nedenleri coğrafya

Kavimler Göçünün Nedenleri Nelerdir? Paylaşan: Admin

0 yorum:

Yorum Gönder