12 Aralık 2017 Salı

Eşrefoğlu Rûmî Kimdir?

Eşrefoğlu Rûmî Kimdir?Eşrefoğlu Rûmî Fotoğrafı1353 yılında İznik’te dünyaya gelen Eşrefoğlu Rûmî, Osmanlı devletinini yükselme

dönemlerinde yaşayarak ilim, irşat, irfan öğrenmek amacı ile birçok şehirde yaşamını sürdürerek kendisini geliştirmiş, birçok öğrenci gelişimine katkı sağlamıştır. Zahiri ve Batıni ilimler üzerinde oldukça uzun dönem eğitimler alan Eşrefoğlu Rûmî, Eşrefiyye tarikatını kurarak ilim çalışmalarını daha iyi şartlar altında yürütmeye başlamıştır. Emir Sultan tarafından Ankara’ye gönderilen Rumi, hacı Bayram Veli yanında durarak uzun yıllar bu dergah altında çalışmalarını yürütmeye çalışmıştır.

Eşrefoğlu Rûmî Kimdir Kısaca?

Eşrefoğlu Rûmî, hayatı boyunca Anadolu’nun türkleşmesi için elinden geleni yaparak Türklerin islamiyeti benimseyerek hayat tarzı olarak kabul edebilmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Kaleme aldığı eserlerde Yunus Emre’nin esintilerini kullanan kişi, tasavvuf üzerine oldukça güzel çalışmalar ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Eserlerinin birçoğunu yazılı ilahiler ile güçlendirmesi, okuyucular üzerinde büyük tesirler oluşturduğu ifade ediliyor.

Eşrefoğlu Rûmî Eserleri


 • Müzekki’n-Nüfûs,
 • Tarikatnâme,
 • Delâilü’n-Nübüvve,
 • Fütüvvetnâme,
 • İbretnâme,
 • Ma’zeretnâme,
 • Hayretnâme,
 • Münâcâtnâme,
 • Esrârü’t-Tâlibin,
 • Tacnâme,
 • Elestnâme,
 • Nasihatnâme,
 • Cinânü’l-Canân


Etiketler: eşrefoğlu rûmî kimdir kısaca, eşrefoğlu rumi kısaca hayatı, eşrefoğlu rumi edebi kişiliği, eşrefoğlu rûmî kitaplar, eşrefoğlu rumi divanı

Eşrefoğlu Rûmî Kimdir? Paylaşan: ADMİN

0 yorum:

Yorum Gönder