23 Kasım 2017 Perşembe

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi PadişahlarıOsmanlı Devletinin En Önemli Padişahları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları Fotoğrafları
Atalarımızın Yükselme Dönemi'ndeki padişahlarını sizler için derledik.

2. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) (1451-1481)

Yükselme döneminin ilk padişahıdır. İlk kez onun döneminde altın sikke bastırılmıştır. Bu da bize ekonominin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. İlk kez bu dönemde Divan-ı Hümayun'a padişahlar başkanlık etmeyi bırakmıştır. Başkanlık sadrazama bırakılmıştır. Merkeziyetçiliği güçlü tutmak adına kardeş katli yasası da Fatih döneminde gerçekleşmiştir. Kanun Name-i Ali Osman'ı hazırlattı. Uzun Hasan bu dönemde Otlukbeli Savaşı'nda mağlup edildi. 1453 İstanbul fethedildi ve Avrupa'da bir devir kapanmış oldu. Trabzon Rum İmparatorluğu da bu dönemde ilhak edildi. Fatih İtalya Seferi esnasında hayatını kaybetti. Fatih'in Osmanlı Devletini İmparatorluğa dönüştüren padişah olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

II. Bayezid (1481-1512)

Babasının aksine kendisi çok fazla fetih hareketlerinde bulunmamıştır. Bunun en önemli sebeplerinden biriyse Cem Sultan meselesidir. Cem Sultan'ı elinde tutan Papalık bunu her zaman Osmanlı Devletine karşı bir koz olarak kullanmıştır. Bu dönemde Venedik'in Akdeniz'deki üstünlüğü sona erdirildi. Bir diğer önemli gelişme de İspanya'dan kovulan Yahudilerin ülkeye kabul edilmesidir.

Yavuz Sultan Selim (1512-1520)

Babasını tahttan indirerek başa geçmiştir. Kısa süren hükümdarlığı döneminde oldukça önemli işlere imza atmış, daha çok doğu siyasetiyle ilgilenmiştir. 1514 yılında Şah İsmail'in üzerine yürüyerek onu Çaldıran Savaşı'nda bozguna uğrattı Dulkadiroğlu ve Ramazanoğulları beylikleri de ilhak edilerek Anadolu'da Türk siyasi birliği
sağlandı. Çaldıran'dan hemen sonra Memlük Devleti'nin üzerine sefere çıkıldı. Memlüklere son verildi ve Halife unvanının Osmanlı hanedanına geçmesi sağlandı.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566)

Nam-ı diğer Muhteşem Süleyman babasının doğudaki problemleri çözmesinden sonra gözünü batıya çevirdi. Rodos zaptedildi. Daha sonra tarihin en kısa süren savaşı Mohaç Meydan Savaşı gerçekleşti ve Macaristan ülkesi de Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Bu dönemde Viyana kuşatması da gerçekleşti ancak sonuç alınamadı. Dönemin
en önemli olaylarından biri Kanuni'nin oğlu Şehzade Mustafa'yı öldürtmesidir.

II. Selim (1566-1574)

İlk icraat olarak Yemen fethedildi. Sakız adası da alınarak boğazın güvenliği sağlandı. 2. Selim seferlere çıkmamış ülkenin genel manada yönetimini Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa'ya bırakmıştır. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı mağlup oldu. Tunus ve Kıbrıs Osmanlı topraklarına katıldı.

Etiketler: osmanlının en iyi padişahları, osmanlı devletinin yükselme dönemi padişahları, osmanlının yükselme dönemi padişahları, osmanlı devleti yükselme dönemi padişahları

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Padişahları Paylaşan: Admin

0 yorum:

Yorum Gönder