4 Kasım 2017 Cumartesi

Ahmet Fakih Kimdir?

Ahmet Fakih Kimdir?Ahmet Fakih FotoğrafıYaşamı ve hayatı konusunda büyük belirsizlikler bulunan Ahmet Fakih, doğum tarihinin tam olarak bilinmediği fakat Horosan’da dünyaya gelip Konya’ya göç edenler arasında olduğu ileri sürülmekte. Konya’ya gelerek Mevlana’nın babasından fıkıh dersleri alması onun edebi alanda rol model olmasına katkı sağlamıştır.
Kaleme aldığı beyitlerde daimi olarak Dünya’nın faniliğinden, zevk-i sefaya kanmamaktan, ölüm ve kabir azabından bahsederek insanları doğru yola çevirmeyi tercih etmiştir.

Ahmet Fakih Kimdir Kısaca?


Ahmet Fakih, kaleme aldığı eserlerde yoğun olarak Arapça ve Farsça kelimeler kullanmıştır. Bu durumlar analiz eden dilim bilim uzmanları o dönemin şartlarını ve kullanılan kelimelerin yoğunluğunu eser kontrol ederek kolay bir şekilde çözümleyebilmektedir.
11.yüzyıl Türk ve İslam edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan Ahmet Fakih, tasavvufi yönü ağır basan ilmiler arasında yer almaktadır. Aldığı eğitimleri kendisinden sonra gelen öğrencilere çok iyi yansıtması, Anadolu sahasında İslamiyet’in hızlı bir şekilde yayılmasına katkı sağlamıştır.

Ahmet Fakih Eserleri

Çarh-nâme
Seyyidü'l-Meczübin

Kitâb-ı Evsâf-ı Mesâcîdi'ş -Şerife

Etiketler: ahmet fakih kimdir kısaca, ahmet fakih hayatı kısaca, ahmet fakih eserleri kısaca, ahmet fakih hayatı özet, çarhnamenin yazarı kimdir, seeidül meczübin yazarı

Ahmet Fakih Kimdir? Paylaşan: ADMİN

0 yorum:

Yorum Gönder