6 Kasım 2017 Pazartesi

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir?Ahmet Cevdet Paşa FotoğrafıTarih alanında önemli başarılara imza atarak yazılı belgelerin ön plana çıkmasına katkı sağlayan Ahmet Cevdet Paşa, aslen Bulgar olup Bulgaristan’da dünyaya gelmiştir. 1822 yılında dünyaya gelen Cevdet Paşa Osmanlı medreselerinde yetişmiş ve oldukça başarılı eğitimler alarak ilk vazifesine tayin olmuştur.
İlk görevi olan kadılıkta oldukça başarılı çalışmalar ortaya koyan Ahmet Cevdet Paşa, gösterdiği başarılar sayesinde Halep’e vali olarak atanarak başarısını göstermeye çalışmıştır.

Ahmed Cevdet Paşa Hayatı?


Medrese içerisinde almış olduğu eğitimler ile tarihe oldukça merak salan Ahmet Cevdet Paşa, ilim ve bilimi bir araya getirerek tarih üzerine yazılar yazmaya başlamıştır. Dönemi içerisinde meydana gelen olay ve durumlar tarafsız olarak kaleme alması Osmanlı tarihi üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarına oldukça kolaylıklar sağlamıştır. Kaleme aldığı yazılar günümüzde halen incelenmekte olup dönemin sosyal, ekonomik ve yönetimi hakkında bilgi edinilmesine olanak sağlamakta.

Ahmed Cevdet Paşa Eserleri

Ahmed Cevdet Paşanın önemli eserleri;

 • Tarih-i Cevdet
 • Ma’ruzat
 • Tevarih-i Hulefa
 • Kavaid-i Osmaniyye
 • Kısas-ı Enbiya
 • Kavaid-i Türkiye
 • Divançe-i Cevdet
 • Mecelle
 • Hilye-i Seadet
 • Belagat-ı Osmaniyye
 • Tezakir-i Cevdet
 • Adab-ı Sedat fi-ilm-il Adab
Etiketler: ahmet cevdet paşa kimdir kısaca bilgi, ahmet cevdet paşa edebi kişiliği, ahmet cevdet paşa kitaplar, ahmet cevdet paşa mecelle, ahmet cevdet paşa hayatı kısaca

Ahmed Cevdet Paşa Kimdir? Paylaşan: ADMİN

0 yorum:

Yorum Gönder