17 Ekim 2017 Salı

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir?

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir?Hacı Bektaş-ı Veli FotoğraflarıHacı Bektaş-ı Veli, 1209 yıllarında İran'ın Nişabur kentinde dünyaya geldi. 13 yy. Selçuklu Anadolu'sunda Bâb-ı Âli Hareketinin lideri Baba İlyası çevresinde olan, 14 yy. da yeni çeri ocağının kuruluşunda, 16. yy. da Bektaşilik Tarikatının kuruluşunda adı geçen Hacı Bektaş-ı Veli döneminin yaygın bir şöhrete sahiptir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin asıl adı Bayramdır. Ölümünden sonra Hacı lakabı ile anılmıştır. 

Hacı Bektaş-ı Veli Rum abdallarının piri ve Anadolu'nun büyük evliyalarındandır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin eserlerinden günümüze ulaşabilen çok az eser vardır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin en önemli eser 'Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli(Vilâyetname)' dir. Bu eser Hacı Bektaş-ı Veli'nin tarihi şahsiyeti kimliğini tanımamıza yarayacak önemli bilgiler yer almaktadır. 

Vilâyetname deki Hacı Bektaş-ı Veli'nin en belirgin özelliği 12 imam soyuna dayandırılmasıdır. Yani Peygamber soyuna mensup bir Seyyid olasıdır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin babası İmam Musa-i Kazım neslindendir ve Horasan Hükümdarıdır. Dolayısı ile Hacı Bektaş-ı Veli bir Şehzadedir. 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin olgunlaştığını fark eden Ahmet Yesevi, Bektaş'a Anadolu'yu ifşa etmekle görevlendirir. Bektaş önce Mekke'ye giderek Hac görevini ifa ederek Hacı ünvanını alır daha sonra Anadolu'ya gelir. 

Hacı Bektaş-ı Veli'nin ölümü Nevşehir sınırları içerisinde bulunan Sulucakarahöyük (Hacıbektaş)'de 1271 yılında gerçekleşmiştir.

Hacı Bektaş-ı Veli Eserleri

Yukarıda da bahsedildiği üzere günümüze ulaşan fazla eseri yoktur. Fakat bazı araştırmacıların Hacı Bektaş-ı Veli'ye ait olduğunu belirttikleri bazı eserler ise şunlardır:

  • Kitabü'l-Fevâ'idi
  • Fatiha Suresi Tefsiri
  • Şathiyye
  • Hacı Bektaş'ın Nasihatleri
  • Şerh-i Besmele
  • Makalât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye
  • Hunda-nâme
  • Üssü'l-Hakikâ
  • Makâlât

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir videolu?


Etiketler: hacı bektaşi veli kimdir hayatı, hacı bektaşi veli kimdir kısaca bilgi, hacı bektaşı veli kimdir eserleri nelerdir, hacı bektaşi veli hayatı kısaca, hacı bektaşi veli eserleri kısaca

Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir? Paylaşan: Admin

0 yorum:

Yorum Gönder